Thu, 10 / 2019 9:40 am | tailieuhay

Phần này sẽ hướng dẫn các em cách xác định các loại góc như góc giữa 2 mặt phẳng, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng và góc giữa 2 đường thẳng chéo nhau trong không gian.

Download (PDF, 626KB)

Xem thêm:  Các dạng Toán câu hỏi phụ bài toán rút gọn Toán lớp 9
Bài viết cùng chuyên mục