Thu, 10 / 2019 7:53 am | tailieuhay

Dao động cưỡng bức, dao động cộng hưởng

Một số công thức liên quan đến dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng như biên độ sau, quảng đường vật đi, độ giảm cơ năng…

1 2

Xem thêm:  Tổng hợp các công thức Vật lý về dao động điện từ
Bài viết cùng chuyên mục