Thu, 10 / 2019 8:00 am | tailieuhay

Hệ thống công thức hoá vô cơ giúp giải nhanh trắc nghiệm hoá học dành cho học sinh các lớp THPT. Những vấn đề cơ bản của lý thuyết hoá vô cơ được công thức sưu tầm và giới thiệu đầy đủ. Từ vấn đề tính kết tủa, cân bằng hoá học, chuyển dịch cân bằng, cho nhận electron…

Bạn đọc tham khảo hệ thống các công thức dưới đây.

Screen Shot 2015-09-24 at 3.40.39 PM

Screen Shot 2015-09-24 at 3.41.07 PM

Xem thêm:  Cân bằng phản ứng hoá học bằng phương pháp chẵn lẻ
Bài viết cùng chuyên mục