Thu, 10 / 2019 7:54 am | tailieuhay

Công thức giải nhanh vật lý ôn thi THPT Quốc gia phần Dao động cơ

Nội dung này bao gồm các công thức về dao động điều hoà nói chung của con lắc đơn và con lắc lò xo, các khái niệm về vận tốc, gia tốc, biên độ dao động, ly độ cực đại, ly độ bất kì, liên hệ giữ tần số góc, chu kì và tần số được trình bày chi tiết dưới đây.

Lý thuyết, công thức sẽ được tổng hợp tại đây. Mời bạn đọc chú ý theo dõi

Các công thức do thầy Dương Văn Đồng tổng hợp

1 2 3 4 5

Xem thêm:  Công thức về tính chất của sóng ánh sáng
Bài viết cùng chuyên mục