Những bài làm văn mẫu lớp 10

Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn
Mon, 08 / 2019 11:51 pm
Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn Bài làm Khiêm tốn là một trong những phẩm chất đạo đức của con người. Ngược lại  với khiêm tốn là người kiêu ng[...]
Suy nghĩ của em về căn bệnh lười biếng
Mon, 08 / 2019 11:45 pm
Suy nghĩ của em về căn bệnh lười biếng Bài làm Lười biếng là căn bệnh phổ biến với nhiều vùng miền, nhiều chủng tộc. Có những người suốt đời lao động [...]
Nghị luận xã hội Hạnh phúc là gì?
Mon, 08 / 2019 11:44 pm
Nghị luận xã hội Hạnh phúc là gì? Bài làm Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng. Lắm lúc hạnh phúc lớn lao như khi một dân tộc vừa dành lại được độc l[...]