Tài liệu học tập môn Vật lý

Công thức về tính chất của sóng ánh sáng
Thu, 10 / 2019 7:51 am
Nội dung về tính chất của sóng ánh sáng là một nội dung quan trọng của  kì thi thpt quốc gia môn vật lý. Chủ đề này không khó nhưng học sinh dễ nhầm l[...]
Công thức Vật lý lớp 12 về con lắc đơn
Thu, 10 / 2019 7:46 am
Công thức dao động liên quan đến con lắc đơn, bao gồm 1. Phương trình dao động điều hoà, các yếu tố liên quan 2. Dao động tắt dần 3. Dao động cưỡng bứ[...]
Công thức Vật lý sóng âm và sóng cơ học
Thu, 10 / 2019 7:45 am
Tổng hợp các công thức liên quan đến sóng âm, sóng cơ học và sóng dừng. Các nội dung bao gồm: Các đặc trưng về sóng, độ lệch pha, phương trình sóngsón[...]