Thu, 10 / 2019 7:53 am | tailieuhay

Công thức về sóng cơ và sóng âm. Cách tính năng lượng sóng, độ lệch pha, phương trình dao động sóng, phương trình truyền sóng, năng lượng, bước sóng, tần số và chu kì… được giới thiệu tại đây

1 2 3 4

Bài viết cùng chuyên mục