Thu, 10 / 2019 8:35 am | tailieuhay

Đây là file tài liệu tổng hợp tất cả các công thức toán học THCS và THPT dành cho các em học sinh, các thầy cô giáo tham khảo.

Các vấn đề về đại số, hình học, số học, lượng giác, đại số tổ hợp, số phức, hình học không gian, hinh học giải tích được chi tiết hóa trong toàn bộ các bảng công thức.

Các thầy cô, các em học sinh có thể xem đây như 1 cuốn sổ tay toán học để giúp việc tra cứu dễ dàng hơn.

Download (PDF, 2.28MB)

Xem thêm:  Công thức vật lý lớp 11 về điện từ trường và Quang học
Bài viết cùng chuyên mục